Dağın Öteki Yüzü - ERENDİZ ATASÜDağın Öteki yüzü, yazar tarafından öyküyle roman arasında gezinen bir anlatı diye nitelesense de bizim için “şiir” gibi bir roman.

Roman metin kurgusu bağlamında Kemalizm’in romanı.Kemalistler, bir bedenin parçaları ya da bir dönüşüm zincirinin halkaları olarak metafor düzleminde birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmışlar.Tek bir organik varlık sanki onlar ve romanın gerçek ana kişisi olan bu varlık da Kemalizm’in kendisi. Romandaki kişiler batı edebiyatındaki klasist/hümanist eğilimli ‘gelişim’  yada ‘oluşum’ romanının kişileri gibi önce ‘masumiyet’i yaşıyor. İlk kuşağın ödünsüz aydınlarında; sonra maddenin ve dış siyasal güçlerin sarmalında fire veriyor, bunalıma giriyor; en sonunda ise iç sorunlarını çözümleyerek  'özgürleşen’ , ‘insanlaşan’ aydında gerçek kimliğine kavuşuyor.

Çoğu yerde ‘lirik bir ton’, ‘renkler’ ve ‘doğa metaforlarıyla destekleniyor, ‘görselleşiyor’, ‘ İzlenimci’ bir tablo görünümü kazanıyor. Toplam onbir bölümden oluşan oluşan ‘şiir’ gibi romanın her biri, romanın konusunu oluşturan ailenin kişilerinden bir ya da bir kaçı ile ilgili bir ‘olay’ı odak alıyor ve bu olay da ‘kişisel’ düzlemde gelişir gibi görünürken, özde yakın tarihimizle ilgili bir kilometre taşının ekseninde yer almaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !